Make your own free website on Tripod.com

 


TURKİYE'DE FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ DURUMUNA YÖNELİK ANKET

Hangi tür kuruluşta çalışıyorsunuz?

Ticari Banka Yatırım Bankası Danışmanlık Kuruluşu Sigortacılık Diğer

Eğitim Seviyeniz:

Bu alana yönelik herhangi bir eğitim faaliyetine katıldınız mı?  : Katıldım Katılmadım


Kullandığınız risk yönetimi yazılımı var mı?: Yok          Bu alana özgü yazılmış paket program kullanıyorum

                                                                                                                 Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz özel applikasyonları kullanıyorum


Hangi teknikleri kullanıyorsunuz?:

Piyasa Riski: Standart Yöntem Bilinen Teknikler(Monte Carlo Simulasyonu, Tarihi Simulasyon,Var-Covar) Kendimize Özgü Teknikler  Diğer

Kredi Riski: Bilinen Teknikler Kendimize Özgü Teknikler

Varlik Yükümlülük Yönetimi: Kendimize Özgü Teknikler

Diger:


1- Turkiye'de risk yönetimi teknikleri uygulamadan ziyade izleme ve ölçmeye yönelik kullanılan tekniklerdir

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

2- Risk Yönetimi teknikleri gelecekde çok daha yaygın ve standardı oluşmuş bir şekilde kullanılacaktır.

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

3- Risk yönetimi teknikleri ile kuruluşların karar alma mekanizmaları daha verimli hale gelecektir

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

4- Türkiye' de finans piyasalarında süregelen belirsizlikler bu tekniklerin uygulanmasını mümkün kılmamaktadır

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

5- Risk Yönetimi tekniklerinin uygulanması  finansal sistemde kaynak dağılımını daha etkin hale getirmektedir

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

6- Bu tekniklere yönelik yeterince türkçe bilimsel kaynak yok ve yeterince araştırma yapılmamaktadır

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

7- Yaşadığımız finansal krizler risk yönetimi tekniklerinin uygulanmasını daha yaygın hale getirmektedir

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

8- Finansal krizler bu alana yeterince yatırım yapılamamasına sebep olmaktadır

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

9- Finansal sistemi denetleyici kuruluşlar bu alana yönelik stadartları oluşturma konusunda yeterli çaba sarf etmemektedir

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum


Risk Yönetimi teknikleri uygulamalarının gelişmesinde altta verilen olası engelleri dereceleriyle değerlendiriniz

                                                            (0:Etken değil ...  4: Çok önemli)

   0  1  2  3  4
10-Yetişmiş İnsan Sayısının Az oluşu
11-Kuruluş Yönetimlerinin bu alana ilgi duymaması
12-Kuruluşların alt yapılarının yetersiz oluşu
13-Denetim Standartlarının Oluşması

Alttaki bölüme ayrıca belirtmek istediğiniz herhangi bir yorum varsa lütfen yazınız:

                  


L.Haluk Bayraktar
Revised: 01/25/03.