Make your own free website on Tripod.com

Adam hergün işyerini belli bir saatte terkeder ve saat 5:00 treniyle evine doğru yol alır. Karısı onu tam saat 6:00 da istasyondan alır ve eve hareket ederler. Bu artık gelenek olmuştur.
Bir gün adam erken çıkar ve 4:00 trenine biner ve herzamankinden bir saat önce saat 5:00 de istasyonda olur. Eve doğru yürür. Yolda karısına rastlar ve eve dönerler. Adam “Her zamankinden 20 dakika önce geldik” der.

 

Cevabi